Mục số: 00166
 • :
  Silicone Rubber
  PTFE
  Acrylic
  PVC
  PU
  Vermiculite
  Aluminum Foil
 • :
  Glass Fiber Fabric
  Silica Fabric
  Ceramic Fiber Fabric
 • :
  Single-sided Coating
  Double-sided Coating
Sự miêu tả Ôn tập
Sự miêu tả
Ôn tập
Ôn tập

1/3
X
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi