Mục số: 00167
  • :
    0.2mm(0.008")
    0.4mm(0.016")
    0.8mm(0.031")
    Custom Thickness
Sự miêu tả Ôn tập
Sự miêu tả
Ôn tập
Ôn tập

1/3
X
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi