Mục số: 00188
 • :
  3mm(0.12")
  4mm(0.16")
  6mm(0.24")
  8mm(0.32")
  10mm(0.4")
  12mm(0.48")
  15mm(0.6")
  20mm(0.8")
  25mm(1")
 • :
  1050mm(42")
  1200mm(48")
  Customized
 • :
  Standard Grade
  Premium Grade
  Professional Grade
Sự miêu tả Ôn tập
Sự miêu tả
Ôn tập
Ôn tập

1/3
X
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi