Trường hợp

Sản xuất quang điện Trung Quốc

Heaterk đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Thiết bị thông minh Sakishima của Trung Quốc.

Đối với dự án này, Heaterk đã cung cấp 600.000 bộ dây đai được thiết kế để cung cấp băng chuyền sử dụng lâu dài cho sản xuất quang điện cường độ cao.