Trường hợp

Nhà máy điện Úc

Heaterk cung cấp vật liệu cách nhiệt và bộ lọc cho AGL Macquarie (Úc).

Các vật liệu chính do Heaterk cung cấp là vải cách nhiệt bằng sợi gốm, vải sợi thủy tinh silicon, vải silica cao, chăn cách nhiệt bằng sợi thủy tinh, vải sợi thủy tinh phủ vermiculite, lưới lọc bao gồm lưới lọc nhiệt độ cao PTFE, lưới lọc sợi thủy tinh, v.v.

Heaterk cũng sẽ hỗ trợ AGL chuyển đổi trong lần hợp tác tiếp theo.